Polski Związek Wędkarski
Koło nr 23  IKAR
przy Jednostce Wojskowej
w Radomiu

 

Aktualna liczba członków koła : 853

Znajdziesz nas na Facebooku

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Koła PZW Nr 23 ,,IKAR” Radom informuje, że w dniu

 

17.12.2017 r.

 

organizuje

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła

 

Miejsce – Sala konferencyjna w Klubie Garnizonowym

 przy Jednostce Wojskowej w Radomiu,

ul. Sadków 9

Termin pierwszy – 17.12.2017 r. godz. 1000

Termin drugi – 17.12.2017 r. godz. 1015

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3.     Przedstawienie porządku i regulaminu obrad.

4.     Zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad.

5.     Wybór Komisji Mandatowej.

6.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.    Odczytanie protokółu Komisji Mandatowej o ważności Walnego Zgromadzenia § 53 pkt 8 statutu (lista obecności).

8.     Wręczenie odznaczeń i upominków wyróżniającym się wędkarzom.

9.     Odczytanie protokółu z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego w 2016 r.

10.  Sprawozdanie Prezesa z działalności Koła w 2017 r.

11.  Dyskusja.

12.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

13.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

14.  Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego.

15.  Sprawozdanie Grupowego SSR.

16.  Przerwa.

17.  Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Koła na 2018 r.

18.  Przedstawienie i przyjęcie budżetu Koła na 2018 r.

19.  Dyskusja.

20.  Głosowanie uchwał i wniosków.

21.  Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

         W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym uczestniczyć mają prawo z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła,                a z głosem doradczym – członkowie uczestnicy i osoby zaproszone.                                                                                                                                                      

 

ZARZĄD  

Zasady dokonywania opłat za egzamin przeprowadzony w Kole PZW w Okręgu Radomskim. 

             Osoba zgłaszająca się do Koła PZW w Okręgu Radomskim celem złożenia egzaminu na kartę wędkarską, powinna dokonać wpłaty na konto bankowe zgodnie z niżej zamieszczonym wzorem (wzór - kliknij tu) Dowód wpłaty należy przedstawić komisji egzaminacyjnej.

OGŁOSZENIE

      Zarząd Koła PZW Nr 23 ,,IKAR” Radom informuje, że od dnia 29.12.2016 r. będą przyjmowane opłaty i wydawane znaczki na wędkowanie w 2017 r. przez Skarbnika Koła kol. Ludwika BZDUSZYŃSKIEGO w siedzibie Koła, tj. w Salonie Wędkarskim ,,KAROLA” w Radomiu, ul. Miła 17.


Tel. kontaktowy Skarbnika – 606 472 335